Isfahan Pożegnanie z Persją

Isfahan. O ile Kaszan i Jazd są pustynnymi sercami Iranu, o tyle Isfahan musi być sercem całej Persji. Wszystkie odwiedzone przez nas miejsca miały w sobie perski urok i egzotykę bliskiego wschodu. Wszystkie bez wątpienia były piękne, ale Isfahan… Isfahan przebił je wszystkie. Miasto kompletne. Są wszystkie elementy układanki na miejscu: są bazary, meczety, ogrody, …