Masuleh Lahijan Kaspijska Zieleń

Droga prowadzi nas do kraju Gilaków. To kolejna mniejszość etniczna po Azerach w rozległym Iranie. Prócze tegu w kraju są jeszcze Kurdowie, Larkowie, Arabowie i z 10 innych mniejszych narodów. Kraina Gilan to pas ziemi pomiędzy morzem Kaspijskim, a górami Elburz. Jak się okazuje wielce zielona kraina. My jedziemy obejrzeć wioskę Masuleh, położoną na zboczu, …